Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016   0 nhận xét

Đậu phụ nhồi thịt

Đậu phụ nhồi thịt
Đậu phụ nhồi thịt

    0 nhận xét

Gà xào măng

Gà xào măng
Gà xào măng

    0 nhận xét

Nem rán

Nem rán
Nem rán

    0 nhận xét

Chả chìa

Chả chìa
Chả chìa

    0 nhận xét

Thịt sốt cà chua

Thịt sốt cà chua
Thịt sốt cà chua

    0 nhận xét

Thịt xào lá lốt giả trâu

Thịt xào lá lốt giả trâu
Thịt xào lá lốt giả trâu

    0 nhận xét

Nem rán

Nem rán
Nem rán